Ringide info

"Me saame seal oma ehitatud asjad liikuma panna, see on nii lahe!"
Robert, 5a

Tingimused ja hind

Õppetöö toimub 1 kord nädalas perioodil 25.09.2023-21.04.2024. Vaheajad õppetegevusest 2023/24 õa on  23.10.2023-29.10.2023; 25.12.2023-07.01.2024 ja 26.02.2024-03.03.2024.

Ühe õppekorra kestus on 60 minutit. Ringides osalevad 4-7 aastased lapsed ning õppetöö toimub eesti keeles. Õpperühmade suurus on kuni 12 last.

Nutivõsu Huvikooli õppemaks 2023/24 õppeaastal on 30 eurot kuus, millest saab tuludeklaratsiooniga tagasi tulumaksu. 

Õppetasu suurus ei sõltu lapse tundides osaletud kordade arvust.

"Robootika on tore! Seal saab arendada aju legode kokku panemisega ja see on tore!"
Emma, 6a

Tegevused ja eesmärgid

Robootikaringi tegevused toimuvad erinevate eakohaste loov- ja mänguliste tegevustena. Lapsed tutvuvad lihtsate programmeerimise algtõdedega põnevate vahendite abil. Õppimine toetub lapse loomulikule huvile ja võimaldab praktiliste lahenduste leidmist.

Ringitegevuse üldine eesmärk on lapse eakohase teaduspõhise mõtteviisi, probleemilahenduse oskuse ning loovuse arendamine.

– Laps tutvub lihtsate programmeerimisvõtetega mängulisel moel.
– Laps tunneb rõõmu robotiga tegutsemisest.
– Lapsel kasvab huvi reaalvaldkonna vastu.
– Laps oskab haridusrobotit eesmärgipäraselt kasutada.
– Lapsed teevad omavahel koostööd ja oskavad otsida roboti käitumisele loogilisi põhjendusi.
– Laps saab aru põhjus-tagajärg seosest.
– Laps oskab oma tegevust kavandada.
– Laps saab aru lihtsatest mehaanika põhimõtetest.
– Laps on tähelepanelik, täpne, püsiv, loov.

Kliki siia, et tutvuda robootika tegevustega lähemalt  -> Nutivõsu uudiskiri

 

“Robootika on nii äge! Saab igasugu vahvaid asju ehitada!”
Frank, 6a