Ringide info

asukohad ja ajad

Laste 5, Jüri alevik
Võsa 16, Jüri alevik
Aruheina tee 7, Peetri

Tingimused ja hind

Õppetöö toimub 1 kord nädalas, septembri lõpust kuni aprilli lõpuni. Vaheaeg õppetegevusest on kalendriaasta viimane ja esimene nädal. Ühe õppekorra kestus on 60 minutit. Ringides osalevad 4-7 aastased lapsed ning õppetöö toimub eesti keeles. Õpperühmade suurus on kuni 12 last.

Nutivõsu Huvikooli õppemaks 2021/22 õppeaastal on 28 eurot kuus, millest on võimalik Rae vallalt tagasi saada huvitegevuse toetusega 50%. Rohkem infot https://www.rae.ee/toetused-ja-soodustused. Õppetasu suurus ei sõltu lapse tundides osaletud kordade arvust.

Tegevused ja eesmärgid

Robootikaringi tegevused toimuvad integreerituna, lõimituna erinevate loov- ja mänguliste tegevustega. Lapsed tutvuvad lihtsate programmeerimisvõimaluste ja -keskkondadega mänguliste vahendite Bee-Bot, Lego WeDo 2.0, Ozobot jt abil. Esile on tõstetud meeskonnas töötamise oskus, teistega arvestamine, koostöö. Oluline on tähelepanu, täpsuse, püsivuse, kannatlikkuse ja loovuse arengu toetamine. Õppimine toetub lapse loomulikule huvile ja võimaldab praktiliste lahenduste leidmist.

Ringitegevuse üldine eesmärk on lapse eakohase teaduspõhise mõtteviisi, probleemilahenduse oskuse ning loovuse arendamine.

– Laps tutvub lihtsate programmeerimisvõtetega mängulisel moel.
– Laps tunneb rõõmu robotiga tegutsemisest.
– Lapsel kasvab huvi reaalvaldkonna vastu.
– Laps oskab haridusrobotit eesmärgipäraselt kasutada.
– Lapsed teevad omavahel koostööd ja oskavad otsida roboti käitumisele loogilisi põhjendusi.
– Laps saab aru põhjus-tagajärg seosest.
– Laps oskab oma tegevust kavandada.
– Laps saab aru lihtsatest mehaanika põhimõtetest.
– Laps on tähelepanelik, täpne, püsiv, loov.