Huvikoolist

Nutivõsu Huvikoolis tegutsevad 4-7 aastased robootikahuvilised lapsed.

Lapsed tutvuvad lihtsate programmeerimisvõimaluste ja -keskkondadega mänguliste vahendite abil. Õppimine toetub lapse loomulikule huvile ja võimaldab praktiliste lahenduste leidmist.

Ajalugu

Nutivõsu huviringid said alguse 2017. aastal, mil eduka Hooandja projektiga õnnestus ellu kutsuda lasteaialastele mõeldud robootikaring.

23.05.2018 sündis juba Nutivõsu Huvikool, mis tegutseb peamiselt Rae valla lasteaedades.

Majandamine

MTÜ Laste arengu-ja tugikeskus (sh Nutivõsu Huvikool) ei ole kasumit taotlev organisatsioon.

Tulu moodustavad huvikooli õppemaksud, töötubade osalustasud ja erinevate projektide põhised toetused.

Põhilised kulud on huvikooli õpetajate ja ringijuhendajate palgad, õppevahendid, ruumide rendid ja teised tegevuskulud.

"Robootika ajab mind iga kord elevile!"
Hanna, 6a